Jäsenmaksut vuonna 2024

  • Varsinainen jäsen 6 €
  • Perhejäsen           2 €
  • Nuorisojäsen        4 €

Yhdistyksen tilinro FI91 5700 9540 0189 52